Bergvik Köpcentrum

SITTYTOR FÖR BERGVIK KÖPCENTRUM

 

För Bergvik i Karlstad fick vi ett uppdrag från Eurocommercial Properties att uppdatera sittytorna genom hela köpcentret. I uppdraget låg att anamma naturen runt Bergvik och skapa mjuka sittytor med naturliga material och samtidigt lekfullt i sitt uttryck. Vi fördubblade antalet sittplatser mot tidigare och adderade också laddningsstationer. Några av ytorna fick tak-kronor i trä med en grunddekoration med grönska som ska föra tankarna till skogen och skogstjärn. Ytorna blev både lekfulla och effektiva för att tilltala alla de olika kundgrupperna som besöker Bergvik, från gammal till ung.

© EVEN STEVEN DECO.